Kategorie

Informace

Ochrana soukromí

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.Veškeré údaje získané od svých obchodních partnerů užívá výhradně pro vnitřní potřebu a nebudou poskytnuty třetím osobám. Bez výslovného souhlasu obchodních partnerů je nakládáno s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.